Claudia Translates
In English
[In English]
Claudia Translates
imaxe


MENÚ PRINCIPAL

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liñaCurrículo


DATOS PERSOAIS:
Nome: Claudia Martínez Campos
Idade:33
Dirección: Rúa Rosalía de Castro, nº5 6ºA 36550 Santiago de Compostela
Teléfono móbil: 620 005 994

EDUCACIÓN:
Licenciada en Tradución e Interpretación Galego-Inglés na Universidade de Vigo (1998-2001) cursando o 2º ano na Universidade de Sao Paulo
Mestrada en Tradución para a comunicación internacional na Universidade de Vigo (2001-2003)

CURSOS:
Audiovisual Translation (1999) na Universidade de Sao Paulo.
Linguaxe de signos (2002-2003) na Escola de Idiomas de Vigo.

EXPERIENCIA LABORAL:
2004-2008 Tradución de guións para cine e TV
2008-2010 Tradutora para a revista internacional Iberia Press
2010-Actualidade tradutora intérprete na embaixada española de Bankok, Tailandia.
Tradutora freelance


Volver ó menú principal

Linguas


Galego nivel nativo (lingua A) (Celga 4)
Euskera nivel nativo (certificado EGA, Euskararen Gaitasun Agiria)
Español nivel nativo (certificado de español DELE)
Inglés nivel C2 (lingua B)
Portugués nivel C1 (lingua C)
Francés nivel B2 (DELF B2)
Tailandés nivel medio, oral e escrito (certificado B2)
Xaponés nivel medio, oral e escrito
Árabe nivel A1Tipoloxía de textos


Traballei con textos  literarios, textos e discursos xurídico-administrativos e textos de carácter divulgativo e informativo. Tamén son quén de traducir textos do ámbito da mediciña (prospectos). Neste momento, o que máis traduzo son textos xurídico-administrativos, tanto redaccións, coma discursos e conferencias dadas no meu ámbito de traballo, que é unha embaixada.Prazos de entrega

 
As traducións ordinarias entregaranse nun prazo máximo de 20 días, mentres que as urxentes se entregarán nun prazo máximo de 15. No caso de se quixer ter o texto antes do prazo de 15 días, deberase aboar a cantidade de 2o euros por día anticipado, podéndose reducir ata un máximo de 5 días. No caso de que a tradución non puidese entregarse no prazo de 15 ou 20 días debido á súa extensión, farase un 10% de desconto ó cliente sobre o prezo total.


Prezos


Os prezos por palabra son a 0.50 euros para as traducións ordinarias e a 0.75 euros as urxentes. Por cada mil palabras descontaranse oito. Por cada día anticipado á data de entrega (nos prazos urxentes) engadiranse 20 euros ó prezo final. Se o traballo non fose entregado no prazo (ordinario ou urxente) descontarase un 10% no prezo final por día.
Os prezos por palabra son a 0.50 euros para as traducións ordinarias e a 0.75 euros as urxentes. Por cada mil palabras descontaranse oito. Por cada día anticipado á data de entrega (nos prazos urxentes) engadiranse 20 euros ó prezo final. Se o traballo non fose entregado no prazo (ordinario ou urxente) descontarase un 10% no prezo final por día.

Ferramentas en liña

1) BUSCOPIO
2)RAG
3)DICIONARIO OXFORD
4)LINGUEE

Para contactar comigo escribideme a:

Estadísticas web